Slunce v nás a v očích našich dětí
uvodni2017.jpg
zapis2017_2.jpg
keramicky workshop2018.jpg
urovnani vztahu.jpg
PLES18 (1).jpg
masopust.jpg
oslavy.jpg
poradny2017.jpg
kudyznudy-RGB.jpg
sponzori2017.jpg
logo.png
ROSSMANN_Drogerie_parfumerie_1.jpg
Hygienické potřeby do našeho centra věnovala společnost Rossmann.
vrbsky_logo_velky.jpg
OPZ_barevne.jpg
MPSV

MPSV

Humanitární fond + Fond sportu a volného času

Humanitární fond + Fond sportu a volného času

Město Rudná

Město Rudná

cucumbers.jpg
Borovice.cz

Hudební škola Yamaha

Hudební škola Yamaha v rámci MC Rudňáček otevírá následující kurzy:
- Robátka - určeno pro děti ve věku 4 - 18 měsíců. Program kurzu vychází z procesu "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí. Kurzem děti provází figurka tuleně Robbieho, která stejně jako ony roste  a prožívá s nimi témata vycházející ze života - koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci… Účastníci kurzu mají k dispozici příručku a CD s jednoduchými a tematicky uspořádanými příběhy plnými písniček a básniček.

- První krůčky k hudbě - určeno pro děti 18 měsíců - 4 roky.Program vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

 

Výuka probíhá ve skupinách 8 - 12 dětí jedenkrát týdně. Výuku vedou vyškolené lektorky.

Cena: 1750,- Kč / pololetí. Cena zahrnuje výuku v 16 lekcích, zapůjčení pomůcek a hudebních nástrojů.Cena je splatná nejpozději do 2. lekce kurzu.

Cena nezahrnuje registrační poplatek HŠ Yamaha ve výši 150,- (platí jen ti, kteří dosud nejsou registrování, tj. nezúčastnili se žádných kroužků HŠ, bez ohledu na místo konání), leporelo a CD (Robátka 300,- Kč, Krůčky 420,-)

 

Rytmické krůčky   - určeno pro děti 4 - 6 let.

Program voně navazuje na první krůčky, jde však již o cílenou hudební průpravu. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi i poslech hudby, rozvoj hudební představivost. Zpěv dětských písní a elementární hra na nástroj ( flétna) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího hudebního vzdělání.

Výuka probíhá ve skupinkách 8 -10 dětí s doprovodem rodičů.

Probíhá 1x za týden.

Obsah - tematické písně, intonace, rytmické hry, hra na hudební nístroje, pohybové hra spojené s poslechem hudby.

Učební materiál: pracovní sešit včetně doprovodného CD

Cena: 1850,- Kč / pololetí.

 

ZOBCOVÁ FLÉTNA   určeno pro děti od 6 let.

-počet ve skupině 5 - 8 žáků

-jedna lekce týdně

-výuka probíhá současně na sopránovou a altovou flétnu společně.

Setkáte se s hudbou různých žánrů a stylů (učební texty obsahují klasické a populární skladby sol. i orchest. charakteru), zajímavými tématy, budeme využívat moderní učební sofrware. Nahrávky doprovodů skladeb na disketách a CD zvýší Vaši motivaci i radost ze hry. Při výuce je kladen zvláštní důraz na rozvoj improvizace a využívání instrumentálcích i dechových cvičení.

Cena: 1850,- Kč / pololetí.

 

-

 

 

 

 

 

 

1. pololetí začíná v úterý 19. 9. 2017 - rezervace nutná přímo u lektorky!!!!
místo :  CPR Rudňáček - spolková místnost - přízemí

Úterý   9:00 -  9:45  Robátka: 4 - 18 měsíců

         10:00 - 10:45  První krůčky k hudbě: 18 m.- 4 roky

         11:00 - 11:45  První krůčky k hudbě: 18 m.- 4 roky

Lektor:    Anna Šabatová,  oko78@seznam.cz

Cena:    16 lekcí / 2100,- Kč

Přihlášky a více info u lektorky,  zasílejte na e-mail pí lektorky:  oko78@seznam.cz

info tel: 608 860 523

15.08.2017 11:47:26
rudnacek

Obdrželi jsme certifikát "Společnost přátelská rodině"

certifikat kopie.jpg
g9gc3arh_-ce_j02CtDKgwb5zx-pfNURsTF6Gi3liSANt5JRi1nUft5NIFfq2Szjx2U4bzE.jpg
20728372_1805135472837493_1462390173940547765_n.jpg
ussBcBgKdoviXMIIA8KFlpUkGLI1zKN21fWCBXhd3LLsjd-JmIwLt00gV-rZLOP2VDhvAsI.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one