Slunce v nás a v očích našich dětí
uvodni2017.jpg
zapis2017_2.jpg
keramicky workshop2018.jpg
urovnani vztahu.jpg
PLES18 (1).jpg
masopust.jpg
oslavy.jpg
poradny2017.jpg
kudyznudy-RGB.jpg
sponzori2017.jpg
logo.png
ROSSMANN_Drogerie_parfumerie_1.jpg
Hygienické potřeby do našeho centra věnovala společnost Rossmann.
vrbsky_logo_velky.jpg
OPZ_barevne.jpg
MPSV

MPSV

Humanitární fond + Fond sportu a volného času

Humanitární fond + Fond sportu a volného času

Město Rudná

Město Rudná

cucumbers.jpg
Borovice.cz
Aktivně vyhledáváme grantové a dotační příležitosti k zajištění chodu našeho centra. Díky těmto příjmům dokážeme přicházet se zajímavými projekty, které řeší potřeby rodin v Rudné a okolí. Jedná se o granty a dotace Evropského sociálního fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Středočeského kraje, Města Rudná, ale i podpora soukromých firem a osob. Za udělenou podporu všem děkujeme.
OPZ_barevne.jpg
2016 - podpora z Operačního programu Zaměstnanost - MPSV - o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zařízení péče o děti Rudňáček - Dětská skupina

V rámci tohoto projektu získáme oprávnění k poskytování služby na základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené MPSV.
Právní předpisy související s poskytováním služby v péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb, hygienické požadavky na prostor pro skupinu do 12 dětí - vyhláška č. 410/2005 Sb.

- tento program bude zahájen 1.4. 2016 - ukončen 31.8. 2018
Logo SK.jpg
Projekty - Středočeského Kraje

2017 - Humanitní fond - Sociální oblast

V rámci projektu, byli podporované aktivity zaměřené pro cílovou skupinu rodinám s dětmi v Rudné a okolí, zaměřené na rozvoj schopností dětí, vznik nových sociálních kontaktů, zvyšování rodičovských kompetencí. Těmito projekty se snažíme naplnit potřeby a zájem občanů, přispívat k rozvoji občanské sounáležitosti, napomáhat matkám při návratu do zaměstnání. Dětem tak usnadnit nacházet nové sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků.
V rámci projektu byli podpořeny tyto služby: Dětský klub, Herna pro děti + herna s programem, tvořivé dílny, knihovna s odbornou literaturou a veřejné akce konané v době školního roku.
V rámci projektu nám byla poskytnuta dotace ve výši 199 000,- Kč ( kancelářské potřeby-materiál pro práci s dětmi, vybavení - hračky, sportovní vybavení, nábytek v herně, úprava prostor, pronájem prostor ( klubík, tělocvična), energie, mzdy lektorů, ekonomické služby, školení).


2016 - Humanitní fond - Sociální oblast

V rámci projektu, byli podporované aktivity zaměřené pro cílovou skupinu rodinám s dětmi v Rudné a okolí, zaměřené na rozvoj schopností dětí, vznik nových sociálních kontaktů, zvyšování rodičovských kompetencí. Těmito projekty se snažíme naplnit potřeby a zájem občanů, přispívat k rozvoji občanské sounáležitosti, napomáhat matkám při návratu do zaměstnání. Dětem tak usnadnit nacházet nové sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků.
V rámci projektu byli podpořeny tyto služby: Dětský klub, Herna pro děti + herna s programem, tvořivé dílny, knihovna s odbornou literaturou a veřejné akce konané v době školního roku.
V rámci projektu nám byla poskytnuta dotace ve výši 185 520,- Kč ( kancelářské potřeby-materiál pro práci s dětmi, vybavení - hračky, sportovní vybavení, nábytek v herně, malování, úprava prostor, pronájem prostor ( klubík, tělocvična), energie, ekonomické služby, školení).

2015 - Humanitní fond - Sociální oblast

V rámci projektu, byli podporované aktivity zaměřené pro cílovou skupinu rodinám s dětmi v Rudné a okolí, zaměřené na rozvoj schopností dětí, vznik nových sociálních kontaktů, zvyšování rodičovských kompetencí. Těmito projekty se snažíme naplnit potřeby a zájem občanů, přispívat k rozvoji občanské sounáležitosti, napomáhat matkám při návratu do zaměstnání. Dětem tak usnadnit nacházet nové sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků.
V rámci projektu byli podpořeny tyto služby: Předškolička, Dětský klub, Herna pro děti + herna s programem, tvořivé dílny, odborná literatura a veřejné akce konané v době školního roku.
V rámci projektu nám byla poskytnuta dotace ve výši 185 000,- Kč ( kancelářské potřeby-materiál pro práci s dětmi, vybavení - hračky, sportovní vybavení, nábytek v herně, malování, úprava prostor, pronájem prostor ( klubík, tělocvična), energie, ekonomické služby, školení).
logoMPSV-m-sm.jpg
Projekty - Ministerstvo práce a sociální věcí - MPSV
Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny v dotačním programu Rodina a ochrana práv dětí

2017 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřuje k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, logopeda, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu bude poskytnuta dotace ve výši 159 567,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, energie, ekonomické služby, inzerce, a především mzdové náklady odborníků).


2016 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřoval k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, logopeda, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu byla poskytnuta dotace ve výši 183 301,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, energie, ekonomické služby, inzerce, a především mzdové náklady odborníků).

2015 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřoval k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, logopeda, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu byla poskytnuta dotace ve výši 189 116,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, energie, ekonomické služby, inzerce, a především mzdové náklady odborníků).
Rudná.jpg
Finanční podpora města Rudná

2017 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 57.600,- Kč
priorita 1 - provozní náklady centra 48.000,- Kč (spotřeba energie, inzerce, odměny pro děti na jednorázové akce, spotřební a výtvarný materiál ....)
priorita 2 - Rudenské kolečko 9.600,- Kč - jednorázová akce ( finanční prostředky na zajištění akce, odměn pro soutěžáící ..)

2016 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost centra + prostory centra ve Spolkovém domě. Finanční prostředky jsme využili na pořízení výtvarných a sportovních potřeb, lektorné a kancelářské potřeby.

2015 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 24.000,- Kč na celoroční činnost centra + prostory centra ve Spolkovém domě. Finanční prostředky jsme využili na pořízení výtvarných a sportovních potřeb, lektorné a kancelářské potřeby.

2014 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 16.500,- Kč na celoroční činnost centra + prostory centra ve Spolkovém domě. Finanční prostředky jsme využili na pořízení výtvarných a kancelářských potřeb, lektorné

2013 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 16.500,- Kč na celoroční činnost centra + prostory centra ve Spolkovém domě. Finanční prostředky jsme využili na pořízení výtvarných a kancelářských potřeb, lektorné

Obdrželi jsme certifikát "Společnost přátelská rodině"

certifikat kopie.jpg
g9gc3arh_-ce_j02CtDKgwb5zx-pfNURsTF6Gi3liSANt5JRi1nUft5NIFfq2Szjx2U4bzE.jpg
20728372_1805135472837493_1462390173940547765_n.jpg
ussBcBgKdoviXMIIA8KFlpUkGLI1zKN21fWCBXhd3LLsjd-JmIwLt00gV-rZLOP2VDhvAsI.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one