Slunce v nás a v očích našich dětí
33308232_10217054120971604_6544155395907125248_n.jpg
burza2020_podzim (1).jpg
Fitness dance leták.jpg

Herna - oslavy

Centurm pro rodinu Rudňáček nabízí své prostory - hernu pro uspořádání dětských oslav.
Oslavy si můžete rezervovat pro dny pátek, sobota a neděle. 


Provozní řád a pravidla
o dočasném užívání
prostor Herna - Klub Rudňáček či prostor Herna – Spolkový dům 1. patro

I.
Pronajímatel
Centrum pro rodinu Rudňáček, Školská 591/2, 252 19 Rudná
Zastoupená Bc. Jaroslavou Průchovou, IČO 22665609, dále pronajímatel

II.
Pronajímatel pronajímá klientovi zázemí a prostory za účelem pořádání dětské oslavy.
Prostory:
  1. Klub Rudňáček – tělocvična (herna) a sociální zařízení a zázemí v přízemí, na adrese - Masarykova 919, Rudná
  2. Centrum Rudňáček (Spolkový dům)  – Herna a sociální zařízení a zázemí v 1. patře, na adrese – Školská 591/2, Rudná

Termín a čas je rezervován na základě individuální dohody (předem dohodnuto) na základě písemné komunikace – rezervace možná na e-mailu: rudnacek@seznam.cz.

Maximální počet dětských účastníků oslavy je 16 dětí!!!

Převzetí prostor proběhne na základě osobního předání klíče od budovy ,informací o prostoru, zázemí a požadavcích pronajímatele.
Klíče se vyzvedávají na adrese: Školská 591/2, Rudná – 1.patro, v pátek v čase 8-16hod.
Převzetí klíče se zapisuje do knihy návštěv, podpisem klient souhlasí s provozním řádem a pravidly o dočasném užívání prostor a požadavcích pronajímatele.

Cena: 300,- Kč / hod ( počítá se doba oslavy) – příprava prostor a úklid ( vrácení věcí do původního stavu) je zdarma.  

Platba za pronajaté prostory je uhrazena hotově při vrácení klíčů – neprodleně v pondělí (úterý) po daném termínu oslavy v čase 8-16hod.

Pronajímatel souhlasí s používáním prostor herny,  sociálního zařízení a celého zázemí za předpokladu dodržení základních hygienických norem. Pohyb v ostatních prostorách budov je zakázán!
 
 
III.
Klient se zavazuje zajistit dodržování povozního řádu pronajímatele a obecně platné bezpečnostní předpisy pro účastníky své akce a při své činnosti v prostorách pronajímatele. Nájemce ručí za bezpečnost a zdraví účastníků svých akcí. Případné škody majetku pronajímatele, vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s činností nájemce, se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli neprodleně a v plném rozsahu. Za pojištění účastníků akce nájemce proti možné újmě na zdraví nebo proti újmě na jejich majetku odpovídá samostatně.

IV.
Klient bere na vědomí, že ve všech prostorách budov je zákaz kouření dle zákona č. 379/2005 Sb.
 
V.
Klient ručí za veškeré movité zařízení pronajatých místností, za nedotknutelnost všech vzdělávacích materiálů, které zůstávají po dobu pronájmu volně v prostorách. Dále pak za klíče od budovy a správné zamčení po odchodu z budovy, včetně kontroly- zavření všech oken a zhasnutých světel, zastavení vody.

VI.
Tento provozní řád a pravidla nabývají účinnost od 2. 1. 2020 a dále pak podpisem klienta v knize hostů při převzetí klíče.
 
V Rudné, 2. 1. 2020
rezervace3.png
CPR Rudňáček+.jpg
GIVT_banner_square2.jpg
Centrum pro rodinu Rudňáček, z. s.
Školská 591/2
25219 Rudná
 
e-mail: rudnacek@seznam.cz
telefon: 773500672
IČO: 
22665609
 

Číslo účtu: 2000509930/2010 (Fio banka)

Obdrželi jsme certifikát "Společnost přátelská rodině"

certifikat kopie.jpg
g9gc3arh_-ce_j02CtDKgwb5zx-pfNURsTF6Gi3liSANt5JRi1nUft5NIFfq2Szjx2U4bzE.jpg
20728372_1805135472837493_1462390173940547765_n.jpg
ussBcBgKdoviXMIIA8KFlpUkGLI1zKN21fWCBXhd3LLsjd-JmIwLt00gV-rZLOP2VDhvAsI.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one