Slunce v nás a v očích našich dětí
33308232_10217054120971604_6544155395907125248_n.jpg
burza2020_podzim (1).jpg
Fitness dance leták.jpg

Vnitřní předpis v době epidemiologického opatření

Vnitřní předpis v době epidemiologického opatření
 
Volnočasové aktivity centra
 
Obnovení aktivit centra bude zahájeno od 18. 5. 2020
 • Před znovuotevřením bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor
 • Proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru, používání ochranných pomůcek a zajištění striktních hygienických pravidel
Příchod do centra
 • Minimalizovat shromažďování osob v prostorách Spolkového domu / Klubu Rudňáček
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou a v budově platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • Před provozovnami dodržujeme rozestupy 2m  (není nutno u členů jedné domácnosti = dítě + doprovod)
 • Dítě doprovází jen 1 zákonný zástupce
 • Při vstupu do prostor každý použije dezinfekční přípravek
 • Při prvním vstupu předkládá zákonný zástupce prohlášení:
 • Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění   (horečka,kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu,…) včetně  seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví  - viz příloha
 • Dítě bude do aktivity přijato na základě podpisu tohoto prohlášení!
V prostorách
 • Doprovázející osoba se v budově pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu!!
 • Ve společných prostorách všichni účastníci i lektoři nosí roušky!
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Doprovázející osoba nevstupuje do třídy, herny, tělocvičny, ale dítě předá lektorce u dveří.
 • Před vstupem do třídy, herny, tělocvičny si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a použije dezinfekci na ruce u vstupu do třídy, herny, tělocvičny
 • Účastníci jsou povinny dodržovat stanovená hygienická pravidla
 • Ve společných prostorách je nutné dodržovat odstupy 2m a minimalizovat kontakty mezi skupinkami
 • Pro pobyt venku se využívá zahrada, nádvoří, hřiště
 • Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky
 • V prostorách centra bude zajištěné dostatečné množství dezinfekce
 • Časté větrání budov je zásadním preventivním faktorem
V místnosti kde se uskutečňuje zájmová aktivita
 • Maximální počet účastníků ve skupině je 15 včetně lektora
 • V průběhu aktivity v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani lektoři nosit roušku – pokud je zachován rozestup nejméně 1,5metru.
 • U specifických aktivit – tanec – přizpůsobí lektor aktivitu s důrazem na princip ochrany zdraví.
 • Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku
 • V každé místnosti je nezbytné často větrat – min. 5min/ 1 hodinu
 • V případě používání nástrojů či předmětů většího počtu osob je prováděno čistění – ošetření desinfekcí
 
Základní pravidla pro provádění úklidu
 • Denně dochází k úklidu prostor - čistícím prostředkem s dezinfekčním prostředkem (po celou dobu je zakázán suchý úklid)
 • Zvýšení frekvence úklidu dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)
 • dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou kliky, spínače světel, vodovodní baterie, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy, WC
 • Důkladné čištění všech místností musí být prováděno nejméně 1x denně
 • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň 1x denně
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do centra (prostor) vstoupit
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 , bude umístěno do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte
 • Pokud se objeví příznaky u zaměstnance v průběhu práce, opustí zařízení v nejkratším možném čase s použitím roušky.
 
 
Vnitřní předpis je platný od 13. 5. 2020
 
Bc. Jaroslava Průchová 
Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s.

 
rezervace3.png
CPR Rudňáček+.jpg
GIVT_banner_square2.jpg
Centrum pro rodinu Rudňáček, z. s.
Školská 591/2
25219 Rudná
 
e-mail: rudnacek@seznam.cz
telefon: 773500672
IČO: 
22665609
 

Číslo účtu: 2000509930/2010 (Fio banka)

Obdrželi jsme certifikát "Společnost přátelská rodině"

certifikat kopie.jpg
g9gc3arh_-ce_j02CtDKgwb5zx-pfNURsTF6Gi3liSANt5JRi1nUft5NIFfq2Szjx2U4bzE.jpg
20728372_1805135472837493_1462390173940547765_n.jpg
ussBcBgKdoviXMIIA8KFlpUkGLI1zKN21fWCBXhd3LLsjd-JmIwLt00gV-rZLOP2VDhvAsI.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one