Slunce v nás a v očích našich dětí
33308232_10217054120971604_6544155395907125248_n.jpg
burza2020_podzim (1).jpg
Fitness dance leták.jpg

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro účastníky
CENTRA PRO RODINU RUDŇÁČEK, z.s.
 
Cílem těchto Zásad je zpracování osobních údajů pro účastníky aktivit, služeb a projektů realizovaných Centrem pro rodinu Rudňáček, z.s. (Správcem).
 1. Základní osobní identifikační údaje zpracovávané společností Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s., se sídlem Rudná Školská 591/2, IČ: 22665609(dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • fotografie, audio-záznam, videozáznam z akcí centra
U Dětské skupiny Krteček – zpracováváme údaje zákonem stanovené povinnosti v širší oblasti dle vlastního režimu ( Smlouva o poskytování služby v DS Krteček)
 1. Správce požaduje osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast a registraci uživatelů programové nabídky a služeb centra. Chrání je před zneužitím dalšími osobami, neposkytuje je dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
 3. Účelem zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo) – rozsah zpracovaných údajů závisí na účelu zpracování
 • registrace uživatelů v programové nabídce centra;
 • podklady nutné k přebírání odpovědnosti za svěřené dítě;
 • informovanost uživatelů o programech a službách centra (rozesílání obchodního sdělení- newsletteru, informace o změnách a průběhu aktivit centra);
 • údaje o aktivitě účastníka - kniha hostů – přehled návštěvnosti jednotlivých aktivit, evidence a archivace pro účely centra;
 • plnění smlouvy, plnění zákonných povinností – bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat, ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinnosti nelze odmítnout;
 • osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy;
 • z důvodu oprávněných zájmů;
 1. Účelem zpracování fotografií, audio-záznamů a videozáznamů je:
 • propagace a dokumentace činnosti centra na webu centra, ve výroční zprávě centra, dotačních materiálech a v dalších propagačních materiálech (propagační CD, DVD, plakáty akcí, propagace v tisku).
 1. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti: rudnacek@seznam.cz.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno pověřenou osobou centra. Osobní údaje využívá Správce centra a lektor aktivit (za účelem kontaktování zákonného zástupce dítěte a jeho potřebné informovanosti). S každým lektorem, zaměstnancem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.
 3. Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s., při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tyto dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané centrem, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů pověřené osoby a nesmí je využívat jinak. S každým dodavatelem či partnerem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.
 4. Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
 5. Informace o právech v souvislosti zákona o ochraně osobních údajů:
 • Právo na přístup k osobním údajům - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Právo na výmaz, v případě, že nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovány
 • Právo obrátit se na nás či na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních.
 1. Váš souhlas je platný po dobu využívání služeb a programové nabídky centra, po dobu registrace v rezervačním systému. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány Správcem. V případě změny výše uvedených podmínek, budete vyzvání k obnovení tohoto souhlasu.  
 2. Zároveň prohlašujete, že jste oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytujete výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.
rezervace3.png
CPR Rudňáček+.jpg
GIVT_banner_square2.jpg
Centrum pro rodinu Rudňáček, z. s.
Školská 591/2
25219 Rudná
 
e-mail: rudnacek@seznam.cz
telefon: 773500672
IČO: 
22665609
 

Číslo účtu: 2000509930/2010 (Fio banka)

Obdrželi jsme certifikát "Společnost přátelská rodině"

certifikat kopie.jpg
g9gc3arh_-ce_j02CtDKgwb5zx-pfNURsTF6Gi3liSANt5JRi1nUft5NIFfq2Szjx2U4bzE.jpg
20728372_1805135472837493_1462390173940547765_n.jpg
ussBcBgKdoviXMIIA8KFlpUkGLI1zKN21fWCBXhd3LLsjd-JmIwLt00gV-rZLOP2VDhvAsI.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one