Slunce v nás a v očích našich dětí
33308232_10217054120971604_6544155395907125248_n.jpg
Keramický workshop duben 20.jpg
rodiny duben 20.jpg
divadlo_nejkrasnejsi2020.jpg

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro účastníky
CENTRA PRO RODINU RUDŇÁČEK, z.s.
 
Cílem těchto Zásad je zpracování osobních údajů pro účastníky aktivit, služeb a projektů realizovaných Centrem pro rodinu Rudňáček, z.s. (Správcem).
 1. Základní osobní identifikační údaje zpracovávané společností Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s., se sídlem Rudná Školská 591/2, IČ: 22665609(dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • fotografie, audio-záznam, videozáznam z akcí centra
U Dětské skupiny Krteček – zpracováváme údaje zákonem stanovené povinnosti v širší oblasti dle vlastního režimu ( Smlouva o poskytování služby v DS Krteček)
 1. Správce požaduje osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast a registraci uživatelů programové nabídky a služeb centra. Chrání je před zneužitím dalšími osobami, neposkytuje je dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
 3. Účelem zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo) – rozsah zpracovaných údajů závisí na účelu zpracování
 • registrace uživatelů v programové nabídce centra;
 • podklady nutné k přebírání odpovědnosti za svěřené dítě;
 • informovanost uživatelů o programech a službách centra (rozesílání obchodního sdělení- newsletteru, informace o změnách a průběhu aktivit centra);
 • údaje o aktivitě účastníka - kniha hostů – přehled návštěvnosti jednotlivých aktivit, evidence a archivace pro účely centra;
 • plnění smlouvy, plnění zákonných povinností – bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat, ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinnosti nelze odmítnout;
 • osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy;
 • z důvodu oprávněných zájmů;
 1. Účelem zpracování fotografií, audio-záznamů a videozáznamů je:
 • propagace a dokumentace činnosti centra na webu centra, ve výroční zprávě centra, dotačních materiálech a v dalších propagačních materiálech (propagační CD, DVD, plakáty akcí, propagace v tisku).
 1. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti: rudnacek@seznam.cz.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno pověřenou osobou centra. Osobní údaje využívá Správce centra a lektor aktivit (za účelem kontaktování zákonného zástupce dítěte a jeho potřebné informovanosti). S každým lektorem, zaměstnancem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.
 3. Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s., při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tyto dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané centrem, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů pověřené osoby a nesmí je využívat jinak. S každým dodavatelem či partnerem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.
 4. Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
 5. Informace o právech v souvislosti zákona o ochraně osobních údajů:
 • Právo na přístup k osobním údajům - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Právo na výmaz, v případě, že nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovány
 • Právo obrátit se na nás či na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních.
 1. Váš souhlas je platný po dobu využívání služeb a programové nabídky centra, po dobu registrace v rezervačním systému. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány Správcem. V případě změny výše uvedených podmínek, budete vyzvání k obnovení tohoto souhlasu.  
 2. Zároveň prohlašujete, že jste oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytujete výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.
rezervace3.png
CPR Rudňáček+.jpg
GIVT_banner_square2.jpg
Centrum pro rodinu Rudňáček, z. s.
Školská 591/2
25219 Rudná
 
e-mail: rudnacek@seznam.cz
telefon: 773500672
IČO: 
22665609
 

Číslo účtu: 2000509930/2010 (Fio banka)

Obdrželi jsme certifikát "Společnost přátelská rodině"

certifikat kopie.jpg
g9gc3arh_-ce_j02CtDKgwb5zx-pfNURsTF6Gi3liSANt5JRi1nUft5NIFfq2Szjx2U4bzE.jpg
20728372_1805135472837493_1462390173940547765_n.jpg
ussBcBgKdoviXMIIA8KFlpUkGLI1zKN21fWCBXhd3LLsjd-JmIwLt00gV-rZLOP2VDhvAsI.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one