Slunce v nás a v očích našich dětí
33308232_10217054120971604_6544155395907125248_n.jpg
burza2020_podzim (1).jpg
Fitness dance leták.jpg
Aktivně vyhledáváme grantové a dotační příležitosti k zajištění chodu našeho centra. Díky těmto příjmům dokážeme přicházet se zajímavými projekty, které řeší potřeby rodin v Rudné a okolí. Jedná se o granty a dotace Evropského sociálního fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Středočeského kraje, Města Rudná, ale i podpora soukromých firem a osob. Za udělenou podporu všem děkujeme.
OPZ_barevne.jpg
2020 - 2022 podpora z Operačního programu Zaměstnanost - MPSV - o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zařízení péče o děti Rudňáček - Dětská skupina Krteček Rudná

V rámci tohoto projektu získáme oprávnění k poskytování služby na základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené MPSV.
Právní předpisy související s poskytováním služby v péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb, hygienické požadavky na prostor pro skupinu do 12 dětí - vyhláška č. 410/2005 Sb.

- tento program byl zahájen 1.4. 2020 - bude ukončen 31. 3. 2022


2018 - 2020 podpora z Operačního programu Zaměstnanost - MPSV - o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zařízení péče o děti Rudňáček - Dětská skupina Krteček Rudná

V rámci tohoto projektu získáme oprávnění k poskytování služby na základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené MPSV.
Právní předpisy související s poskytováním služby v péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb, hygienické požadavky na prostor pro skupinu do 12 dětí - vyhláška č. 410/2005 Sb.

- tento program byl zahájen 1.4. 2018 - ukončen 31. 3. 2020


2016 - 2018 podpora z Operačního programu Zaměstnanost - MPSV - o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zařízení péče o děti Rudňáček - Dětská skupina
V rámci tohoto projektu získáme oprávnění k poskytování služby na základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené MPSV.
Právní předpisy související s poskytováním služby v péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb, hygienické požadavky na prostor pro skupinu do 12 dětí - vyhláška č. 410/2005 Sb.
- tento program bude zahájen 1.4. 2016 - ukončen 31.3. 2018
Logo SK.jpg
Projekty - Středočeského Kraje

2017 - Humanitní fond - Sociální oblast

V rámci projektu, byli podporované aktivity zaměřené pro cílovou skupinu rodinám s dětmi v Rudné a okolí, zaměřené na rozvoj schopností dětí, vznik nových sociálních kontaktů, zvyšování rodičovských kompetencí. Těmito projekty se snažíme naplnit potřeby a zájem občanů, přispívat k rozvoji občanské sounáležitosti, napomáhat matkám při návratu do zaměstnání. Dětem tak usnadnit nacházet nové sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků.
V rámci projektu byli podpořeny tyto služby: Dětský klub, Herna pro děti + herna s programem, tvořivé dílny, knihovna s odbornou literaturou a veřejné akce konané v době školního roku.
V rámci projektu nám byla poskytnuta dotace ve výši 199 000,- Kč ( kancelářské potřeby-materiál pro práci s dětmi, vybavení - hračky, sportovní vybavení, nábytek v herně, úprava prostor, pronájem prostor ( klubík, tělocvična), energie, mzdy lektorů, ekonomické služby, školení).


2016 - Humanitní fond - Sociální oblast

V rámci projektu, byli podporované aktivity zaměřené pro cílovou skupinu rodinám s dětmi v Rudné a okolí, zaměřené na rozvoj schopností dětí, vznik nových sociálních kontaktů, zvyšování rodičovských kompetencí. Těmito projekty se snažíme naplnit potřeby a zájem občanů, přispívat k rozvoji občanské sounáležitosti, napomáhat matkám při návratu do zaměstnání. Dětem tak usnadnit nacházet nové sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků.
V rámci projektu byli podpořeny tyto služby: Dětský klub, Herna pro děti + herna s programem, tvořivé dílny, knihovna s odbornou literaturou a veřejné akce konané v době školního roku.
V rámci projektu nám byla poskytnuta dotace ve výši 185 520,- Kč ( kancelářské potřeby-materiál pro práci s dětmi, vybavení - hračky, sportovní vybavení, nábytek v herně, malování, úprava prostor, pronájem prostor ( klubík, tělocvična), energie, ekonomické služby, školení).

2015 - Humanitní fond - Sociální oblast

V rámci projektu, byli podporované aktivity zaměřené pro cílovou skupinu rodinám s dětmi v Rudné a okolí, zaměřené na rozvoj schopností dětí, vznik nových sociálních kontaktů, zvyšování rodičovských kompetencí. Těmito projekty se snažíme naplnit potřeby a zájem občanů, přispívat k rozvoji občanské sounáležitosti, napomáhat matkám při návratu do zaměstnání. Dětem tak usnadnit nacházet nové sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků.
V rámci projektu byli podpořeny tyto služby: Předškolička, Dětský klub, Herna pro děti + herna s programem, tvořivé dílny, odborná literatura a veřejné akce konané v době školního roku.
V rámci projektu nám byla poskytnuta dotace ve výši 185 000,- Kč ( kancelářské potřeby-materiál pro práci s dětmi, vybavení - hračky, sportovní vybavení, nábytek v herně, malování, úprava prostor, pronájem prostor ( klubík, tělocvična), energie, ekonomické služby, školení).
logoMPSV-m-sm.jpg
Projekty - Ministerstvo práce a sociální věcí - MPSV
Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny v dotačním programu Rodina a ochrana práv dětí

2020 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřuje k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, logopeda, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu bude poskytnuta dotace ve výši 90 402,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, ekonomické služby a především mzdové náklady odborníků).

2019 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřuje k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, logopeda, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu bude poskytnuta dotace ve výši 102 393,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, ekonomické služby a především mzdové náklady odborníků).


2018 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřuje k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, logopeda, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu bude poskytnuta dotace ve výši 105 952,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, energie, ekonomické služby, inzerce, a především mzdové náklady odborníků).


2017 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřuje k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, logopeda, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu bude poskytnuta dotace ve výši 159 567,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, energie, ekonomické služby, inzerce, a především mzdové náklady odborníků).


2016 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřoval k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, logopeda, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu byla poskytnuta dotace ve výši 183 301,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, energie, ekonomické služby, inzerce, a především mzdové náklady odborníků).

2015 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřoval k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, logopeda, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu byla poskytnuta dotace ve výši 189 116,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, energie, ekonomické služby, inzerce, a především mzdové náklady odborníků).
Rudná.jpg
Finanční podpora města Rudná

2020- v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 179.000,- Kč
priorita 1 - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček - provozní náklady centra 144.000,- Kč (spotřeba energie, inzerce, odměny pro děti na jednorázové akce, spotřební a výtvarný materiál ....)
priorita 2 - Rudenské kolečko 5.000,- Kč - jednorázová akce ( finanční prostředky na zajištění akce, odměn pro soutěžáící ..)
priorita 3 - Divadla pro děti 30.000,- Kč - jednorázové akce ( divadýlka pro děti v prostorách centra)

2019 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 159.000,- Kč
priorita 1 - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček - provozní náklady centra 124.000,- Kč (spotřeba energie, inzerce, odměny pro děti na jednorázové akce, spotřební a výtvarný materiál ....)
priorita 2 - Rudenské kolečko 5.000,- Kč - jednorázová akce ( finanční prostředky na zajištění akce, odměn pro soutěžáící ..)
priorita 3 - Divadla pro děti 30.000,- Kč - jednorázové akce ( divadýlka pro děti v prostorách centra)

2018 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 63.600,- Kč
priorita 1 - provozní náklady centra 56.000,- Kč (spotřeba energie, inzerce, odměny pro děti na jednorázové akce, spotřební a výtvarný materiál ....)
priorita 2 - Rudenské kolečko 7.600,- Kč - jednorázová akce ( finanční prostředky na zajištění akce, odměn pro soutěžáící ..)

2017 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 57.600,- Kč
priorita 1 - provozní náklady centra 48.000,- Kč (spotřeba energie, inzerce, odměny pro děti na jednorázové akce, spotřební a výtvarný materiál ....)
priorita 2 - Rudenské kolečko 9.600,- Kč - jednorázová akce ( finanční prostředky na zajištění akce, odměn pro soutěžáící ..)

2016 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost centra + prostory centra ve Spolkovém domě. Finanční prostředky jsme využili na pořízení výtvarných a sportovních potřeb, lektorné a kancelářské potřeby.

2015 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 24.000,- Kč na celoroční činnost centra + prostory centra ve Spolkovém domě. Finanční prostředky jsme využili na pořízení výtvarných a sportovních potřeb, lektorné a kancelářské potřeby.

2014 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 16.500,- Kč na celoroční činnost centra + prostory centra ve Spolkovém domě. Finanční prostředky jsme využili na pořízení výtvarných a kancelářských potřeb, lektorné

2013 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 16.500,- Kč na celoroční činnost centra + prostory centra ve Spolkovém domě. Finanční prostředky jsme využili na pořízení výtvarných a kancelářských potřeb, lektorné
znak.gif
Finanční podpora obce Drahelčice

2018 - v rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 10.000,- Kč
prostředky budou využity na celoroční činnost - na provozní náklady centra  (spotřeba energie, inzerce, odměny pro děti na jednorázové akce, spotřební a výtvarný materiál ....)

 
rezervace3.png
CPR Rudňáček+.jpg
GIVT_banner_square2.jpg
Centrum pro rodinu Rudňáček, z. s.
Školská 591/2
25219 Rudná
 
e-mail: rudnacek@seznam.cz
telefon: 773500672
IČO: 
22665609
 

Číslo účtu: 2000509930/2010 (Fio banka)

Obdrželi jsme certifikát "Společnost přátelská rodině"

certifikat kopie.jpg
g9gc3arh_-ce_j02CtDKgwb5zx-pfNURsTF6Gi3liSANt5JRi1nUft5NIFfq2Szjx2U4bzE.jpg
20728372_1805135472837493_1462390173940547765_n.jpg
ussBcBgKdoviXMIIA8KFlpUkGLI1zKN21fWCBXhd3LLsjd-JmIwLt00gV-rZLOP2VDhvAsI.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one